Palvelumuotoilija

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä palveluita, tuotteita ja prosesseja. Palvelumuotoiluun yhdistyy elementtejä sekä muotoilusta, käytettävyyssuunnittelusta, myynnistä että markkinoinnista.

Palvelumuotoilija muotoilee yritysten tarjoamia palveluita käyttäjälähtöisemmiksi. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi ideointi, kehittäminen ja suunnittelu muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilija tuottaa esimerkiksi palvelupolkuja, jotka kuvaavat loppukäyttäjän tietä palvelussa. Hän työskentelee yhdessä projektin muiden suunnittelijoiden sekä palvelun loppukäyttäjien kanssa. Ajatuksena on, että vain ymmärtämällä käyttäjää voidaan tuottaa menestyviä palveluita.